AME

Ky projekt është mbështetutr në disa burime opensource si:

Vlen të theksohet se një projekt i ngjashëm është zhvilluar nga MIT